Ahmetli Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Ahmetli Ziraat Odası > Coğrafi Özellikleri

Coğrafi Özellikleri

İDARİ VE COĞRAFİ YAPISI

Ege Bölgesi’nin iç kısmında yer alan Ahmetli ilçesi; doğusunda Salihli, batısında Turgutlu, kuzeyinde Gölmarmara ve Saruhanlı, güneyinde Ödemiş ilçeleri ile çevrilidir.

Deniz seviyesinden yüksekliği 83 metre olan ilçenin yüzölçümü 240 Km2'dir.

Devlet yönetimi ile halk arasındaki ilişkiler fevkalade olup, katılımcı demokrasinin gereği olarak vatandaşın gerek merkezi ve gerekse Mahalli İdarelere karşı ilgi, destek ve işbirliği her geçen gün artmaktadır. Vatandaşın devlete karşı saygısı büyüktür.


NÜFUS DURUMU

Ahmetli ilçesinin 2010 yılı içerisinde yapılan nüfus sayımı sonuçları sonucu ikametgaha göre toplam nüfusu 15.801 olup, Bu nüfusun 9.790' i ilçe merkezinde, 6.011'i köylerde yaşamaktadır.

Yerleşim Birimlerine göre Nüfus Dağılım Tablosu (2010 Yılı Nüfus sayımına göre)

Yerleşim Yeri / Yere Göre Nüfus

Toplam Ahmetli (Merkez) 9.790

Toplam (Köyler Dahil) 15.801

İlçenin tarım potansiyelinin yüksek oluşu nedeniyle Doğu ve Güneydoğu’dan gelen mevsimlik tarım işçileri ile İlçe Nüfusunda belli mevsimlerde artış olmaktadır. Çalışmak amacıyla gelenlerin bir kısmı da yerleşmektedir.

İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşlemleri 1 Nüfus Müdürü, 3 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni tarafından yürütülmektedir. Nüfus hizmetleri Yeni Hükümet Konağı binasının üçüncü katında, Nüfus Müdürlüğüne tahsis edilen 4 odada Eylül 2005 tarihinden itibaren hizmetlerini sürdürmektedir.